UNA PETITA CÈL.LULA DEL COS MISTIC DE CRIST

MAMBRÉ és una “Associació Privada de Fidels” que intenta viure una profunda espiritualitat trinitària i que procura tenir una consciència viva i operant de ser sols una petita porció de l’Església, Cos Místic de Crist.

Esta reconeguda, canònicament i civilment, en diverses diòcesis d’Espanya (Madrid, Barcelona, Getafe i València), de Portugal (Lisboa, Porto, Leiria Fàtima) i de Cap Verd 
(Mindelo).

Realitza les seves activitats formatives i té membres en altres diòcesis de Espanya, Portugal i Cap Verd.

Els seus membres són cristians casats, solters i sacerdots que, continuant en els seus ambients familiars i socials, viuen un compromís constant i profund de creixement humà-espiritual.

Treballen per a transformar-se, el més possible, en homes i dones “adults a l’alçaria justa de la plenitud del Crist” (Ef 4,13) per arribar a ser “pedres vives de l’Església”.

Constitueixen una autèntica fraternitat evangèlica, no basada en la cohabitació material, sinó en el fet de combregar en els mateixos valors, en la transparència recíproca i en el compartir profund de la vida i de la fe.

UNA PETITA ESCOLA DE FORMACIÓ D' HOMES I DONES DE DÉU

MAMBRÉ és una petita escola de formació per a aquells que, sentint-se identificats amb aquesta espiritualitat, aspiren a una vida interior més plena i més profunda en totes les dimensions de la seva existència.

Per a això, intenta oferir als seus membres, a través d’un conjunt de mitjans diferents i complementaris (trobades, cursos, recessos, acompanyament, etc.) una vertadera formació en les tres dimensions que engloben la totalitat de la seva persona:

 • Una sòlida formació humana, realitzada per la Psicopedagogia Novahumanitas, per ajudar-les a descobrir i desenvolupar tots les talents profunds que Déu els ha confiat i per facilitar-los un treball interior que els permeti fer desaparèixer, el més possible, les seves desharmonies superficials.

 • Una profunda formació espiritual i orant per conduir-los a una experiència contemplativa i íntima de Déu Trinitat en el més profund del seu ésser.

 • Una adequada formació teològica, oferta parcialment per Mambré i realitzada més ampliament en els Instituts de Teologia i Universitats, per a:

  • sustentar i alimentar el seu contacte profund amb Déu, d’una banda,
  • i, d’una altra, per a fer-les missatgers eficients de la seva fe el món contemporani.

UNA PETITA COMUNITAT D'APÒSTOLS FORMATS I FORMADORS

MAMBRÉ intenta, a través d’aquest proces serios i complet de formació, ser en la societat i en l’Església:

Un petit planter de cristians sòlids i adults com demana el Vaticà II (Lumen Gentium, n. 32-38), totalment encaixats i compromesos en el seu propi ambient social i en la seva Església local concreta:

 • Per constituir, al costat del bisbe i del sacerdot encarregat del ministeri pastoral, els elements dinàmics i dinamitzadors de la seva Parròquia i de la seva Diòcesi.

 • Per assumir els ministeris possibles en els diferents sectors de la comunitat:

  • Animació litúrgica,
  • Activitat catequètica,
  • Formació teològica,
  • Treball social-caritatiu,
  • etc.

 • El treball apostòlic col·lectiu de Mambré com a comunitat es realitza a través de Novahumanitas, escola de formació humano-cristiana situada en el camp de la psicologia aplicada u de la espiritualitat.